Greenroom
Όροι και Προϋποθέσεις
Νέα & Ανακοινώσεις
30.8.2020
Ζητούνται νεαροί άνδρες ηθοποιοί ηλικίας 18 έως 24 ετών
17.3.2017
Ζητούνται άντρες ηθοποιοί 35 - 45 ετών
18.5.2015
Casting για βοηθητικούς ηθοποιούς (Κομπάρσους) - ΠΑΦΟ & ΛΕΜΕΣΟ
22.10.2014
Casting για κορίτσι 8-11 ετών
Όροι και Προϋποθέσεις

Copyright ©GREENROOM 2007-2020. All rights reserved
Greenroom.com.cy Όροι και Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα Greenroom.com.cy ανήκει και λειτουργείται από τη Δανάη Στυλιανού (danae@greenroom.gr). Η χρήση και η πρόσβαση στο Greenroom επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας το Greenroom συμφωνείτε αυτομάτως και συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείται με αυτούς, παρακαλώ όπως μην χρησιμοποιήσετε τo Greenroom.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, φωτογραφίες και δεδομένα («Στοιχεία») των εγγεγραμμένων μελών/ηθοποιών (“Hθοποιοί”) μόνο για τον σκοπό ενδεχόμενης πρόσληψης τους σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, διαφημιστικά σπότ και θεατρικά έργα. Η οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ ηθοποιού και ενδιαφερομένου (παραγωγού, σκηνοθέτη, υπεύθυνου Casting, κ.α.) για τους σκοπούς αυτούς θα γίνεται μόνο μέσω της σελίδας του Greenroom «Επικοινωνία» και εφόσον υπογραφεί η σχετική συμφωνία μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Greenroom.

Εκτός των πιο πάνω, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διάδοση, διάθεση και η επί παντί τρόπω διοχέτευση των Στοιχείων των Ηθοποιών, που δημοσιεύονται στο Greenroom, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Greenroom (και εφ’ όσον το σχετικό πρόσωπο συναινέσει).

Πνευματικά Δικαιώματα και Σήματα

Όλο το περιεχόμενο του Greenroom, π.χ. σήματα, φωτογραφίες, κείμενα, κ.α., προστατεύονται από νόμους που αφορούν πνευματικά δικαιώματα (intellectual property rights). Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διάδοση και/ή άλλως πως με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Greenroom.

Αποποίηση Δικαιωμάτων

Οι ηθοποιοί καταχωρούν τα Στοιχεία  τους στο Greenroom εφ’ όσον αποδεκτούν και υπογράψουν τους ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις του Greenroom.

Το Greenroom δεν έχει την δυνατότητα να γνωρίζει και/ή να επιβεβαιώνει ότι τα Στοιχεία που καταχωρούν οι ηθοποιοί είναι ακριβή και ορθά και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη για ζημιά που δυνατό να προκληθεί λόγω ανακριβών Στοιχείων. Το Greenroom διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει προφίλ Ηθοποιών που κατά την απόλυτη κρίση του περιέχουν ανακριβή Στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η πρόσβαση και η χρήση του Greenroom γίνεται με ευθύνη του χρήστη.  Το Greenroom, οι αξιωματούχοι του, σύμβουλοι, υπάλληλοι και αντιπρόσωποι αρνούνται κάθε ευθύνη που εκφράζεται ή συνεπάγεται σε σχέση με την ιστοσελίδα και τη χρήση της. Το Greenroom δεν εγγυάται και ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια ή μη πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τα περιεχόμενα άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα και δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη ή υπευθυνότητα για:- 1) λάθος, σφάλμα ή ανακρίβειες περιεχομένου, 2) Προσωπικές βλάβες ή περιουσιακές ζημιές οιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από την δική σου εισδοχή και χρήση της ιστοσελίδας μας, 3) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εισδοχή ή χρήση του ασφαλούς δίσκου (secure server) και/ή για οποιεσδήποτε ή όλες τις προσωπικές πληροφορίες και/ή οικονομικές πληροφορίες που διοχετεύονται σε αυτό, 4) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση μετάδοσης προς ή από την ιστοσελίδα μας, 5) οποιουσδήποτε κοριούς, ιούς, δούρειους ίππους, ή οτιδήποτε συναφές το οποίο μπορεί να μεταδοθεί προς ή δια μέσου της ιστοσελίδας μας από οιονδήποτε τρίτο άτομο, και/ή 6) οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις δια οιονδήποτε περιεχόμενο ή δια οιανδήποτε βλάβη ή ζημιά οιασδήποτε φύσης που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης οιοσδήποτε περιεχομένου που ταχυδρομήθηκε, στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδόθηκε ή άλλως πως έγινε διαθέσιμο μέσω του Greenroom. 


Οιαδήποτε μνεία προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτου προσώπου που είτε διαφημίστηκε, προσεφέρθηκε ή άλλως πως, είναι για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί ή συνιστά υποστήριξη (endorsement) και/ή σύσταση και/ή εξασφάλιση ή εγγύηση.  Το Greenroom δεν αποδέχεται ευθύνη σε σχέση με την απόδοση ή χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προσώπων.

Το Greenroom συνιστά απερίφραστα, επικοινωνία με τέτοια πρόσωπα δια περισσότερες πληροφορίες και επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το Greenroom διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων, να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη εάν κατά την απόλυτη κρίση του κρίνει ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις αυτές δεν τηρούνται από τον χρήστη στο ακέραιο.

Συνδέσμοι (Links)

Το Greenroom περιέχει συνδέσμους με άλλες τρίτες ιστοσελίδες. Το Greenroom δεν φέρει καμιά ευθύνη για την πολιτική της προστασίας των δεδομένων ή για το περιεχόμενο αυτών των τρίτων συνδέσμων.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμιά περίπτωση το Greenroom, οι αξιωματούχοι του, σύμβουλοι, υπάλληλοι, ή αντιπρόσωποι θα είναι υπεύθυνοι προς εσάς για οιανδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωριτική ή επακόλουθη ζημιά που θα απορρέει από τη δική σας χρήση της ιστοσελίδας, είτε απορρέει και/ή πηγάζει από εγγύηση, συμβόλαιο, αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικής θεωρείας.  Ο πιο πάνω περιορισμός της ευθύνης,  θα ισχύει στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει ο Νόμος.

Αποζημιώσεις

Συμφωνείς να υπερασπίζεσαι, αποζημιώνεις και διατηρείς αβλαβή το Greenroom, τους Ιδιοκτήτες, λειτουργούς, αξιωματούχους, συμβούλους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από και έναντι οιωνδήποτε απαιτήσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ευθυνών, δαπανών ή οφειλών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και όχι περιορισμένων σε δικηγορικά έξοδα) που προέρχονται από: 1) τη χρήση και εισδοχή προς το Greenroom ιστοσελίδα, 2) την παραβίαση εκ μέρους σου οιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ή 3) την από εσένα παραβίαση οιουδήποτε δικαιώματος τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιουσίας ή άλλα ιδιωτικά δικαιώματα.  Αυτή η υπεράσπιση και η υποχρέωση προς αποζημίωση θα επιβιώνει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθώς επίσης και της χρήσης από εσένα του Greenroom.

Γενικά

Οι παρόντες όροι θα υπόκεινται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς αναφορά στις αρχές Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου που περιέχονται σε αυτούς.  Οιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά μεταξύ εσένα και του Greenroom που απορρέει, εις ολόκληρου ή μερικώς από το Greenroom θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Εάν οιαδήποτε πρόνοια των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κηρυχθεί άκυρη από δικαστήριο που θα έχει δικαιοδοσία, ή ακυρότητα τέτοιας πρόνοιας δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή και τήρηση των εναπομενόντων προνοιών των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη εγκυρότητα και ισχύ. 

Ειδοποίηση Τροποποιήσεων

Το Greenroom διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κόστος πρόσβασης στους χρήστες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς οποιονδήποτε.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανα πάσα στιγμή να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης του Greenroom συνεπάγεται σε αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως αυτοί μπορεί να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν.

Τελευταία Τροποποίηση   16 Οκτωβρίου 2007.

 

All copyrights reserved © 2007-2014 Greenroom